Podpora materiálové recyklace odpadu s využitím jejich surovin & prosazovat smysluplné procesy nakládání s odpady.

Cílem tohoto projektu je upozornit a vzbudit zájem, zvědavost a chuť k rozvoji i u těch nejmenších. Nabídnout praktické aktivity, které rozvíjejí schopnosti a nezávislost dětí, žáků a studentů v oblasti recyklace a využití odpadů jako druhotné suroviny.
Chceme vzbudit zájem dětí formou různých soutěží a praktických činností, ale hlavně přímou účastí dětí, které se budou podílet na možnostech, jak lze odpady recyklovat a samozřejmě následně využít k dalšímu použití.
Environmentální vzdělávání zejména pro mladé generace.

Vytvářet povědomí o tématech relevantních z hlediska budoucnosti, jako je odpadové hospodářství a využívání druhotných surovin.

Agentura pro recyklaci a využití odpadu (ASRVO), z.s.

Fakta a mýty o recyklaci a využívání odpadů

Pomáháme recyklovat více věcí, častěji a účelněji.

Aktivita

Praktické aktivity, které rozvíjejí schopnosti a nezávislost dětí, žáků a studentů v oblasti recyklace a využití odpadů.

Pomáhat

Pomáhat jednotlivcům, dětem i školním zařízením pro snižování produkce odpadů. Více recyklovat a využívat tyto zdroje.

Vzdělání

Vzdělávání pro mladé generace a vytvářet povědomí o tématech z hlediska budoucnosti, jako je odpadové hospodářství.

Chcete více informací? Chcete s námi pracovat? Určitě nám napište!

Sledujte nás na sociálních sítích