FotoSoutěž odpady kolem nás!

Cestujete a všímáte si okolí a lidí, jakým způsobem přistupují k třídění a recyklaci odpadu. Ať už jedete na dovolenou do zahraničí nebo ve vašem bydlišti, cokoliv v souvislosti s odpadem co byste rádi ukázali prostřednictvím fotografie nebo krátkého videa.

Připravili jsme pro Vás foto soutěž pod názvem „Odpady kolem nás„. Neváhejte nám zaslat svou fotografii nebo krátké video na email soutez@recyklacek.cz s uvedením vašeho jména, případně tel. kontaktu

Fotografie je možné nahrát také do soutěžní galerie na stránkách soutez.recyklacek.cz  v termínu od 22. 06. 2016 do 30. 09. 2016.

Hlasování bude probíhat od 01. 10. 2016 do 31. 10. 2016 abychom mohli ceny výhercům předat ještě před vánoci :-).

Vyhlášení vítězů a předání výher bude uvedeno s předstihem na webových stránkách soutěže.

Fotosoutěže se mohou zúčastnit všichni bez omezení věku a národností. Fotit a natáčet lze jakýmkoliv typem  fotoaparátu nebo chytrého telefonu.

Podmínky a  pravidla soutěže

Aby jste se mohli zúčastnit soutěže je nutné vyplnit příslušný registrační formulář, který bude na webových stránkách soutez.recyklacek.cz

Fotografie je také možno zasílat na email soutez@recyklacek.cz ( v předmětu emailu je potřeba uvádět Fotosoutěž )

Zasláním fotografie do soutěže účastník stvrzuje, že je autorem této fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat.

Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci soutěže, nebo při vzdělávacím programu  organizátora.

Soutěžící může zaslat maximálně 3 fotografie nebo 3 krátká videa. (tedy např. 2 x foto a 1 x krátké video) max tři mediální soubory

Do soutěže budou přijaty jen ty fotografie a videa, které mají návaznost na téma odpady, recyklace, třídění apod.

O vítězi se bude rozhodovat ve veřejném hlasování na webových stránkách www.recyklacek.cz a facebookových stránkách https://www.facebook.com/recyklacek/

Výherci budou o výhře a výsledcích soutěže kontaktováni na jimi uvedenou e-mailovou adresu nebo telefon.

Nejpozději do 20. 11. 2016 vyhlásí organizátor výsledky soutěže – výsledky budou uveřejněny na stránkách www.recyklacek.cz.

Pokud výherce cenu odmítne nebo ji nevyužije ve lhůtě do 30 dnů od zaslání vyrozumění o výhře, ztrácí na poskytnutí výhry nárok.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky soutěže.

Výherci nevzniká na výhru právní nárok.

Ceny v soutěži

Výherci obdrží následující výhry:

  1. cena: Digitální fotoaparát
  2. cena: Tablet
  3. cena: MP4 přehrávač
  4. cena: USB klíčenka 8 GB
  1. – 10. cena: Tričko Recykláčka s vlastním jménem a další drobné ceny.

Výsledky soutěže budou uveřejněny na stránkách www.recyklacek.cz po jejím ukončení.

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být např. takové záběry, které navádějí k užívání drog, prezentují krutá a nelidská jednání, zlehčují, omlouvají či schvalují problematiku rizikového chování nebo podněcují k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel. Dále např. takové záběry, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo i takové fotografie, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Vyhrazujeme si právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu.

V  případě zrušení soutěže není pořadatel povinen provést vyhodnocení, ani udělit ceny.