Vzdělávání
o recyklaci a využívaní odpadu

Recykláček je program se záměrem podpořit recyklaci odpadu a jeho dalšího využití, jako suroviny. Cílem tohoto projektu je upozornit a vzbudit zájem, zvědavost a chuť k rozvoji i u těch nejmenších. Nabídnout praktické aktivity, které rozvíjejí schopnosti a nezávislost dětí, žáků a studentů v oblasti recyklace a využívání odpadů jako druhotné suroviny.

Recykláček chce vzbudit zájem dětí k našemu životnímu prostředí a okolí ve formě různých soutěží a praktických činností, ale hlavně přímou účastí dětí, které se budou podílet na možnostech, jak lze odpady recyklovat a samozřejmě následně využívat k dalšímu použití.

Dodržujeme ochranu vašich osobních údajů dle Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR)