ZÁBAVNĚ NAUČNÉ TÉMA DNEŠNÍ DOBY

NEVĚŘTE VŠEMU, CO SE VÁM K VĚŘENÍ PŘEDKLÁDÁ.
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!

J.A. Komenský

VZDĚLÁVAT TY NEJMENŠÍ O RECYKLACI ODPADU CO NEJLÉPE!

Čeština‎EnglishDeutschРусский
REZERVACE PŘEDNÁŠKY

VYSVĚTLÍME CO JE TO RECYKLACE & UPCYKLACE ODPADŮ

Odpady

Jak vznikají odpady. Smysl třídění a následná recyklace. Děti získávají informace a osvojí si tak pozitivní přístup a návyk danému tématu.

Recyklace

Co je smyslem recyklace, jaké druhy odpadů se recyklují. Vysvětlíme principy a přínosy recyklace, samozřejmě následné využívání druhotných surovin.

Upcyklace

Předcházení vzniku odpadu, jak toho lze docílit. Praktické činnosti s přímou účastí dětí, která povede k zamyšlení se nad podstatou denního spotřebovávání.

Přírodní zdroje

Co jsou to přírodní zdroje naší planety a proč jsou pro náš život a vývoj lidstva nepostradatelné. Porozumět zachovávání přírodních zdrojů.

Druhotné suroviny

Co je primární a druhotná surovina. Povědomí o využívání odpadů, jako suroviny. Porozumění o zachovávání přírodních i druhotných zdrojů.

Využití odpadu

Vznik odpadu a souvislost s jeho možným využitím. Odpady jsou nejen druhotnou surovinou pro recyklaci, ale mají také význam, jako zdroj v energetice.

Cílem tohoto projektu je upozornit a vzbudit zájem, zvědavost a chuť k rozvoji i u těch nejmenších.

Nabídnout praktické aktivity, které rozvíjejí schopnosti a nezávislost dětí, žáků a studentů v oblasti recyklace a využití odpadů jako druhotné suroviny.

FAKTA A MÝTY O RECYKLACI A VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Co se dozvíte o odpadech?

Odpady už dávno nejsou to, co se o nich říká. Smyslem výuky je přiblížit dětem, jakým způsobem nás odpady každý den ovlivňují. Co lze z naší strany podniknout, aby odpad vůbec nemusel vznikat.

Proč se odpady recyklují?

Děti rádi pozorují, co se kolem nich děje. Proto je dobré jim ukázat příklady správných recyklačních postupů. Pojem šetření přírodních zdrojů bude dětem připadat jako samozřejmost.

Co jsou naše přírodní zdroje?

Přírodní zdroje naší planety jsou pro život a vývoj lidí nepostradatelné. Pak mohou naše děti vyrůstat s povědomím o využívání odpadů a porozumět zachovávání přírodních zdrojů. Koneckonců, jsou to naše děti, které zdědí naši planetu.

Co je to upcyklace odpadu?

Praktické ukázky a úpravy materiálů před tím, než se případně stanou odpadem. Starý výrobek děti použijí k výrobě dalšího užitečného předmětu. Prostě zábava a kreativita vytváření něčeho nového.

Jakým způsobem naši lektoři vyučují?

Nejlepší učitel je ten, který dokáže ty nejtěžší věci, vysvětlit tím nejjednodušším způsobem. Začínáme u toho, co děti již znají, od jejich otázek. Na přednáškách se dětí hodně ptáme a ukazujeme jim, jaký to má vztah k tomu, co se dozvědí. Cílem přednášek je oboustranná radost ze vzděláváním.

Proč se vzdělávat odlišným způsobem?

Výuka předškolních dětí formou her a soutěží. Rozvíjíme přirozenou zvídavost, chválíme je a odměňujeme. Probudit kritické myšlení, které je přirozenou součástí období dospívání. Vzdělávání musí děti nějak změnit v důsledku jeho poznání a zkušeností.

Chcete více informací? Chcete s námi spolupracovat?

Určitě nám napište!

© Copyright - RECYKLÁČEK je projektem ASRVO, z.s.