• ŠKOLA HROU 🙂

  V RÁMCI JEDNOHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE MŮŽE ŠKOLA OBJEDNAT PŘEDNÁŠKY PRO MAXIMÁLNĚ ŠEST SKUPIN
  (ŠEST VYUČOVACÍCH HODIN).

Přednáška se skládá z následujících částí.

 • přiblížit jakým způsobem nás odpady každý den ovlivňují (konkrétní příklady)
 • co je možné a reálné podniknout, aby odpad vůbec nemusel vznikat
 • jak a kde odpady vznikají (druhy, množství)
 • krátký film (zábavná forma) 15 min
 • povídání o recyklaci a využití odpadu, jako zdroje surovin (technologie, novinky, zajímavosti)
 • praktické ukázky a další zajímavé informace

Volná diskuse a zodpovídání otázek ( kritické myšlení v důsledku nových poznání)

Součástí přednášky a našeho působení navrhneme způsob a možnosti, jak ušetřit nebo zhodnotit odpad, který vzniká přímo ve škole nebo zařízení.

Škola nebo zařízení obdrží osvědčení (certifikát) o absolvování odborné výuky.

V případě dotazů k přednášce nebo upřesnění nás kontaktujte.

Agentura pro recyklaci a využití odpadu (ASRVO), z.s.

Mobil: +420 792 575 308
E-mail: info@recyklacek.cz

Pravidla přednáškového dne na škole nebo zařízení:

 • doba trvání jedné přednášky je vyučovací hodina, která trvá 45 minut
 • přednáškový den trvá 6 hodin, nebo na základě dohody dle rozvrhu školy nebo zařízení
 • v případě velkého zájmu můžeme dobu přednášek upravit
 • minimální počet účastníků je 30
 • cena za program: 50,-Kč / účastník (při minimálním počtu 30 účastníků)
 • smluvní částka při celodenním programu ( nad 100 účastníků)
 • speciální školy nebo zařízení mají slevu ( bude dohodnuto předem)

Před zahájením každé přednášky předá pedagog lektorovi evidenci účastníků, do které uvede: třídu, jméno třídního učitele a počet zúčastněných žáků (nebo jiné evidenční údaje)

(formulář bude zaslán předem)

Organizace přednáškového dne:

Náš tým přijede do školy v ranních  hodinách resp. 45 minut před zahájením první  přednášky.  Doporučujeme předem si dohodnout zástupce školy / zařízení, který bude tým očekávat a zavede ho do přednáškové místnosti.

V přednáškové místnosti by mělo být zajištěno:

 • Pokud je k dispozici projektor či interaktivní tabule. V případě, že škola promítací techniku nevlastní, informuje o tom zavčas náš tým a my přiveze vlastní promítací techniku.
 • zajistit zatemnění učebny
 • dostatečný počet židlí pro účastníky, které nejsou napevno uchycené k podlaze, mohou být i stoly (stoly přisuneme ke zdi kolem dokola, někteří posluchači se na ně také mohou posadit, nebo upravíme dle stávajících podmínek).
 • nejméně 2 stoly před tabulí

Všechny podmínky a zajištění  prostoru domlouváme předem. Tyto informace slouží, jako předběžné k realizaci přednášky.

Nezávazná rezervace výukové přednášky

Nahrává se kalendář...
Powered by Booking Calendar
captcha
© Copyright - RECYKLÁČEK je projektem ASRVO, z.s.
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →